Portaal: Kwetsbare groep met behoefte aan duurzame plaatsingen


Medewerker Joram van de Wal

Medewerker Joram van de Wal

Woningcorporatie Portaal biedt huisvesting aan mensen met lagere inkomens op meerdere locaties in midden Nederland. De in totaal 500 medewerkers werken vanuit 6 kantoren in het midden van Nederland. Marscha Ammerlaan werkt vanuit het centrale ontmoetingskantoor en houdt zich met een aantal collega’s bezig met het personeelsbeleid. 

“We hebben een paar jaar geleden al eens pogingen ondernomen om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden,” vertelt Ammerlaan. Het behaalde resultaat was echter onvoldoende duurzaam. Samen met de gewijzigde wetgeving vindt Portaal het nu belangrijk om juist op duurzaamheid de focus te leggen. “Het is een kwetsbare groep. Die mensen zitten niet te wachten op wilde plannen, maar op een structurele arbeidsovereenkomst.”

Grondig aanpakken

Dat is ook de reden dat Portaal inclusie nu grondig aanpakt. De woningcorporatie zette een werkgroep op waarbij vanuit 3 pijlers wordt gekeken waar het bedrijf plaatsingen kan realiseren. “We bekijken het vanuit de primaire keten, dus naar bedrijven die voor en met ons werken, bijvoorbeeld aannemers. Daarnaast bekijken we ook de samenwerking met leveranciers. Zo werken we al samen met The Colour Kitchen, waar veel plekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geboden en we kijken op welke plekken in de organisatie we mensen in dienst kunnen nemen. ”

Ammerlaan is erg te spreken over de manier waarop de werkgroep functioneert. Ze vindt het heel inspirerend om het samen met een groep op te pakken. “Je wilt toch elke keer weer iets nieuws te vertellen hebben en goede resultaten kunnen laten zien. Bovendien leren we ook van elkaar, want iedereen doet eigen ervaringen op. Zo creëren we ook echt draagvlak binnen de organisatie.”

Kennisintensieve organisatie

Woningcorporatie Portaal is volgens Ammerlaan een kennisintensieve organisatie. Veel uitvoerende taken worden door onderaannemers verricht en voor het onderhoud is een dochteronderneming verantwoordelijk. “Daarom zijn er relatief veel ‘denk-functies’op een hoger functieniveau aanwezig. We moeten dus anders kijken naar het aanbieden van werk aan mensen die bijvoorbeeld vallen onder de Participatiewet. Niet kijken naar functies, maar naar werkzaamheden. ”

Eigen ervaringen

Om zelf ervaring op te doen, leek het Ammerlaan een goed idee om op de eigen HR-afdeling te beginnen met inclusie. Om een volwaardige werkplek te kunnen aanbieden, is al snel de samenwerking gezocht met de afdeling Bedrijfspandbeheer. Samen met alle HR-collega’s en het UWV keek ze welke werkzaamheden geschikt waren of geschikt konden worden gemaakt.

“Een gecombineerde werkplek bij ons en bij de afdeling Bedrijfspandbeheer leek het beste, maar uiteindelijk hebben we daar toch 2 verschillende mensen voor aangenomen. Vooral de match met de Wajonger bij Bedrijfspandbeheer is succesvol. Met als bijkomend voordeel dat deze medewerker vanuit zijn functie de hele organisatie ontmoet. Dat werkt heel positief.”

Het traject tot nu toe is geëvalueerd. Daaruit bleek dat het heel belangrijk is dat de geboden werkzaamheden een duurzaam karakter hebben. En daarnaast dient er goed nagedacht te worden over de begeleiding en wat de organisatie of een afdeling aan ondersteuning nodig heeft. “Op basis van deze eerste ervaringen gaan we vanaf nu door de hele organisatie inventariseren welke mogelijkheden er zijn en wat er voor nodig is om deze te realiseren.”

Helder profiel

De samenwerking met het WerkgeversServicepunt, die ook deze eerste 2 kandidaten aandroeg, verloopt volgens Ammerlaan erg goed. Voornamelijk omdat Portaal al voor het eerste contact met het WSP goed wist naar wat voor soort medewerkers ze zochten. “Dat, zo vertelden ze me later, maakte het zoeken een stuk makkelijker. Een advies voor andere geïnteresseerde werkgevers: wees zo helder mogelijk in het profiel dat je voorlegt aan het WSP.”

Deel dit bericht