Teken voor een inclusieve arbeidsmarkt


Meld u aan en doe mee. Vul nu het formulier onderaan deze pagina in. Samen laten we zien dat een quotum overbodig is. We stimuleren en inspireren elkaar onderweg naar 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. Niet omdat het moet, maar omdat het winst oplevert voor iedereen!

Hier leest u meer over wat De Normaalste Zaak doet

Het partnerschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten van partners een bijdrage aan het netwerk door actief kennis en ervaring te delen en op te treden als ambassadeur.

Waarom partner worden?

 • U komt in contact met andere werkgevers.
 • U doet inspiratie op en deelt kennis tijdens bijeenkomsten en workshops.
 • U gaat met andere partners in dialoog met politiek en (lokale) overheid voor uitvoerbaar beleid en wet- en regelgeving.
 • U werkt met andere partners aan praktische oplossingen vanuit werkgeversperspectief, zoals de vindbaarheid van kandidaten.
 • U kunt gebruikmaken van onze helpdesk. Deze is alléén voor partners.
 • U bent zichtbaar als inclusieve ondernemer via uw partnerpagina op onze site.
 • U geeft niet alleen invulling aan uw eigen MVO-doen en aan eigentijds goed werkgeverschap, maar ook aan de Participatiewet en de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.
 • U heeft toegang tot verschillende activiteiten binnen onze netwerken.

Ja, wij worden partner van De Normaalste Zaak

 • We willen dat ons personeelsbestand de diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelt;
 • We willen (meer) gebruikmaken van de diversiteit aan talenten en vermogens, die de arbeidsmarkt biedt;
 • Daarbij geven we specifiek een kans aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt;
 • Zo bouwen we mee aan een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken;
 • Over onze zoektocht zijn we open: we willen onze ervaring en kennis niet alleen in eigen huis delen, maar ook met anderen.
 • We maken van onze ambities geen geheim en communiceren over onze resultaten binnen en buiten onze organisatie.

De Normaalste Zaak is een netwerk van bedrijven en organisaties, die inclusief werkgever zijn of eraan werken om dat te worden. Als u partner wordt, stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens delen binnen ons netwerk.

Klik hier om u aan te melden
“NB. De Normaalste Zaak concentreert zich op werkgevers die inclusiever willen werkgeven. We krijgen veel verzoeken tot partnerschap met individuele re-integratiebedrijven, zorginstellingen, bedrijven die commerciële doelstellingen hebben bij inclusief werkgeven e.d. Aangezien onze focus daar niet ligt, kunnen we hier helaas niet op ingaan. U bent van harte welkom, indien u binnen de ondersteunende diensten van uw eigen organisatie medewerkers met een beperking een betaalde arbeidsplaats aanbiedt en dus als werkgever zelf inclusiever wilt werkgeven.”