WVS Schoonmaak: pilot met de doelgroep van de Participatiewet


Sinds de Participatiewet werkt WVS Schoonmaak meer samen met gemeenten om mensen te werven. Algemeen manager Sander Blom vertelt over de pilots die gedaan zijn met de doelgroep van de Participatiewet.

quote2We willen dat de kandidaten die van de Participatiewet komen een arbeidsproductiviteit hebben van 40 tot 70%. Daarnaast is het belangrijk dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

In pilots met de nieuwe doelgroep leren we wat haalbaar is. Kunnen mensen uiteindelijk tegen (CAO) loon werken of blijft een compensatie nodig? De gemeentes streven hun eigen financieel belang na, met de meest gangbare modus. Het is in de belang van de gemeente dat mensen CAO-loon gaan verdienen. Maar dat moet voor ons wel haalbaar zijn. Als mensen minder productief blijven, moet er compensatie tegenover staan.

Opbouwen van arbeidsritme

We merken dat arbeidsmotivatie nu een punt wordt. Met de Participatiewet krijgen we ook kandidaten die wel kunnen werken maar niet willen.

In de proefperiode zijn we nu vooral bezig met het opbouwen van een arbeidsritme en het ontwikkelen van de motivatie. Dat gaat vaak nog vooraf aan het vakinhoudelijk opleiden. Voor de beoordeling van iemands arbeidsproductiviteit, en het loonwaarde, hebben we daarom meer dan een maand nodig.

Het aanbod van werkzoekenden is groot, maar het moet wel matchen. WVS heeft nu naam met hoge kwaliteit van dienstverlening. De nieuwe groep, met meer motivatieproblemen bij aanvang, moet zich ontwikkelen tot een werknemer die deze kwaliteitsstandaarden wil leveren!