WVS Schoonmaak: Joint venture van familiebedrijf en sociale werkvoorziening


WVS Schoonmaak is een West-Brabantse joint venture van familiebedrijf Vebego en de sociaal werkvoorziening de WVS-groep. Negentig procent van de 235 medewerkers hebben een SW-status of een andere beperking. Algemeen manager Sander Blom vertelt.

quote2Vebego is overtuigd van de maatschappelijke impact van zinvol werk. Dat is ook onze motivatie. Grote betrokkenheid bij mensen is ons levensbestaan. Voor hun maatschappelijke participatie is werk van groot belang.

Verantwoord leveren van arbeidscapaciteit

Door de joint venture bedienen we bij Vebego klanten die aan social return willen doen. En ook klanten die vanuit intrinsieke motivatie met ons willen samenwerken. De sociale werkvoorziening levert op zijn beurt op een verantwoorde en gestructureerde manier de benodigde arbeidscapaciteit.

Focus op kwaliteit van de dienstverlening

Door de wat lagere productiviteit van de medewerkers, vergeleken met reguliere schoonmakers, ligt onze eerste focus niet op prijsconcurrentie. Wel op kwaliteit. We leveren goed werk en gebruiken de regelingen van de Wet sociale werkvoorziening om extra begeleiding en aandacht te (blijven) bieden.

Onze leidinggevenden zijn vaker aanwezig op de klantlocaties en hebben daardoor veel directe klantcontacten. Ze weten wat er speelt en kunnen snel reageren als er problemen zijn op een locatie.

Nieuwe samenwerking door Participatiewet

Sinds de Participatiewet is er meer samenwerking met gemeenten om mensen te werven. WVS profileert zich nu als regionale werkgever en is bekend bij de werkpleinen. Deze zorgen voor de intake vanuit de nieuwe doelgroepen Wajong en de bijstand.

We hebben te maken met twee regionale werkpleinen. De nieuwe benadering moet in de werkpleinen nog zijn plek vinden. We onderzoeken hoe we komen tot uniforme afspraken. Het is belangrijk dat wij binnen het bedrijf onze medewerkers hetzelfde kunnen bieden, ongeacht van welke gemeente ze komen.

Pilots met de doelgroep van de Participatiewet

In pilots met de nieuwe doelgroep leren we wat haalbaar is. En zoeken we antwoord op verschillende vragen. Hebben de kandidaten een arbeidsproductiviteit van 40 tot 70%? Is het financieel belang van gemeentes ook haalbaar voor ons? En: kunnen we mensen die wel kunnen maar niet willen werken motiveren en een arbeidsritme aanleren?

Het aanbod van werkzoekenden is groot, maar het moet wel matchen. WVS heeft nu naam met hoge kwaliteit van dienstverlening. De nieuwe groep, met meer motivatieproblemen bij aanvang, moet zich ontwikkelen tot een werknemer die deze kwaliteitsstandaarden wil leveren!

Eigen gecertificeerde instructeurs

Op de locatie van een van onze klanten hebben we een rustige en afgesloten plek om onze nieuwe mensen te trainen. De anderen worden op interne trainingsafdelingen op onze locaties opgeleid door eigen gecertificeerde instructeurs. De trainingsperiode duurt 3 weken tot 6 maanden.

Na afloop van de trainingsperiode worden de opgeleide schoonmaakkrachten op locaties via detachering ingezet. Voor de medewerkers die van het sociaal werkbedrijf  komen, geldt dat vrijwel iedereen er blijvend werk aan overhoudt. Voor de nieuwe doelgroepen moeten we nog ervaring opdoen met doorstroom.

Laag verloop van personeel

Onze aanpak levert een hoge klantvriendelijkheid op, een laag verloop van personeel en een sterk, jong regionaal groeiend bedrijf met perspectief op verdere groei.

Tips voor andere werkgevers

  • Probeer buiten je boekje naar de mogelijkheden te kijken, met een open blik.
  • Laat je adviseren door reïntegratie-organisaties, sociale werkbedrijven of andere experts in je regio.
  • Zoek contact met de sociale partners in de regio, welke partij dan ook.
  • Kijk waar je je verantwoordelijkheid kunt pakken. Het is een moreel appèl voor alle werkgevers. En het kan altijd.