Ymere: We staan aan het begin


Woningcorporatie Ymere is vooral actief in de noordvleugel van de Randstad en beheert veel woningen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere. Het heeft 950 mensen in dienst.

Judith van Iddekinge is bij Ymere de vrouw waar het allemaal om draait op het gebied van de Participatiewet. Na jarenlang actief te zijn geweest als beleidsadviseur, bereidt ze de organisatie nu voor op de komst van medewerkers uit de doelgroep. “We staan nog aan het begin en hebben nog heel wat stappen te zetten.”

Werken bij Ymere kan in allerlei functies, van beleidsmedewerkers tot de eigen servicedienst, en van woonconsulenten tot medewerkers van de afdeling incasso. “Het is echt heel breed en op dit moment zijn we aan het inventariseren welk deel van onze eigen medewerkers tot de doelgroep behoort en waar de mogelijkheden liggen om nieuwe mensen aan te nemen.”

Gesprek zoeken

Dat laatste doet Van Iddekinge door het gesprek te zoeken met de managers. Ze krijgt tot nu toe voornamelijk positieve reacties. Er is echter wel een maar. “We zijn een formatiegestuurde organisatie. Managers willen dus participatiedoelgroepers het liefste boven formatie aannemen. Daar is het idee uit ontstaan om een centraal MVO-budget te creëren en zo goedwillende managers een steuntje in de rug te geven.”

Dat idee maakt deel uit van het bredere MVO-beleid dat nu binnen Ymere wordt ontwikkeld. De Participatiewet past immers binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Bij het opstellen van het beleid zijn we nu eerst in kaart aan het brengen wat een en ander op jaarbasis zou gaan kosten. Eerst ontwikkelen we het beleid, de rest volgt daarna.”

Plekken zoeken

Van Iddekinge doet namelijk nog meer. Los van de financiële kant, dienen er immers ook concrete werkplekken te worden gevonden. Daarvoor heeft ze de hulp ingeroepen van het UWV. “Hun experts bekijken waar er functies gecreëerd kunnen worden door middel van jobcarving. Eind november moet dat onderzoek zijn afgerond, maar ik denk dat er best wat plekken te vinden zijn. In 2017 wil ik dan echt gaan beginnen met het vinden van mensen, met als uiteindelijk doel om 4 tot 5 plaatsingen per jaar te realiseren.”

De positie van Ymere is in die zin uniek dat veel van de huurders van de woningcorporatie tot de participatiedoelgroep behoren. Ook daar ziet Iddekinge mogelijkheden. “Het zou toch geweldig zijn als we deze mensen in hun eigen omgeving in zouden kunnen zetten, bijvoorbeeld in het beheer van de complexen. Als we dat voor elkaar krijgen, ben ik heel blij. Dan zouden we namelijk echt letterlijk voor en door onze huurders gaan werken.”