Zalsman Kampen: Behoud eigen beschut werk tot aan pensioen of naar regulier werk


Zalsman Kampen is een grafimediabedrijf uit Kampen en onderdeel van de Zalsman Groep. De drukkerij bestaat sinds 2012. Toen nam Zalsman BV de drukkerij van Impact, sociale werkvoorziening Kampen over. Directeur Gerwin de Vries: “Het is absoluut de bedoeling de SW-medewerkers tot aan hun pensioen aan het werk te houden in hun eigen vakgebied”.

quote2“De overname past naadloos in het MVO-beleid van familiebedrijf Zalsman. Uitgangspunt zijn de 3 P’s – People, Planet en Print – met als motto: bij voldoende print, goed circulair en inclusief ondernemen, volgt de profit vanzelf.

Bij de overname van drukkerij Impact is een raamovereenkomst afgesloten voor vijf jaar, welke inmiddels is verlengd tot 2020. Het nieuwe printbedrijf en de mensen van beide partijen zijn ondergebracht in één nieuw duurzaam pand.

Duurzaam in de breedste zin

Zalsman Kampen verzorgt vooral voor de zakelijke markt drukwerk in de breedste zin van het woord, van reclamedrukwerk tot visitekaartjes en handlingswerk (grafische werkzaamheden die niet machinaal uitgevoerd kunnen worden). Het bedrijf is voorloper in de breedte van duurzaam ondernemen. Van inkoop tot productie en vervoer wordt de footprint zo klein mogelijk gehouden. Bijvoorbeeld door CO2-neutraal drukwerk via CO2-operate die bossen aanplant op West-Java en Sumatra, drukken op FSC papier, plus tien elektrische auto’s voor woon-werkverkeer en leveranties binnen de regio.

Ook voor de medewerkers zet Zalsman graag een stapje extra. Zalsman is trots op hun Duurzaamheidsverslag MVO 2015, het is aan alle klanten gestuurd. Het laat zien dat in een moeilijke branche een goed resultaat te behalen valt, zodat er ruimte is om iets terug te kunnen geven aan de maatschappij.

SW’ers aan het werk werkervaringsplekken

De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met onder andere fysieke beperkingen en autisme, zijn verspreid over de afdelingen aan het werk. Onder andere bij de pre-press, logistiek (chauffeur) en op diverse plekken in productie, bijvoorbeeld in de handling, waar alles gebeurt wat niet machinaal verpakt kan worden, zoals mappen vullen, kalenders in doosjes pakken, doosjes opzetten, enz.

De mensen zijn gedetacheerd vanuit de SW en de Wajong. De medewerkers uit de WWB werken met behoud van uitkering. Een medewerker met een Wajong-uitkering is na een aantal jaren nu in vaste dienst. Ook zijn een aantal mensen uit een werkervaringsplek doorgestroomd naar een vaste werkplek. Deze mensen zijn zeer gemotiveerd, veel van hen blijven als er overgewerkt moet worden, terwijl ze er niets extra’s voor terugkrijgen dan verlofuren waar ze er doorgaans al genoeg van hebben.

Binnen de groep is er een aparte afdeling beschut werk. Deze mensen zijn laag geschoold. De ambitie is om hun vaardigheden uit te bouwen, te kijken of ze meer kunnen werken om ze te detacheren naar echt werk. Uiteraard moet de kwaliteit van het werk goed zijn, daarom is goede begeleiding en een grondige uitgangscontrole ingebouwd.
In de doelgroep zitten ook zeer getalenteerde mensen. Die krijgen bij ons echt de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. We investeren in een opleiding in het ambachtelijke vak. Daarnaast zijn er een aantal gediplomeerde medewerkers. Bijvoorbeeld een medewerker die een technische opleiding heeft afgerond bij het GOC in Veenendaal.

Iedereen ontwikkelt zich

Medewerkers die regulier in dienst zijn sturen de arbeidsbeperkte medewerkers aan, zo leren ze stapje voor stapje steeds meer handelingen op de werkvloer. Onze ordermanager heeft een hbo-opleiding coaching gevolgd en is de hele dag aanwezig om mensen te begeleiden op de werkvloer. De reguliere begeleiders en de jobcoach werken prima samen. En zo ontwikkelen alle medewerkers zich: de doelgroep ontwikkelt zich vaktechnisch, de andere medewerkers op sociaal vlak. Want werken met de doelgroep gaat net even anders.

De mensen horen echt bij Zalsman. De hele groep doet mee aan het personeelsfeest en de zomerbarbecue. Ook dragen ze de bedrijfskleding van Zalsman. In 2014 is premier Rutte op bezoek geweest en de saamhorigheid viel ook hem op.

Leerervaringen: beperkingen in doorstroom en wet- en regelgeving

We zijn nu drie jaar bezig. Soms krijgen we te horen dat we oneerlijk concurreren met lekker goedkoop personeel. Maar de concurrenten nemen zelf deze stap niet. Wij investeren veel tijd en menskracht in deze mensen en betalen naar loonwaarde met een mogelijke return on investment van enkelen die 20% meer opleveren dan de loonwaarde. Ook lopen we tegen wet- en regelgeving aan bij de ambitie mensen uit beschut werk naar regulier werk te begeleiden. Dat is een enorm risico voor de mensen zelf om begeleid te gaan werken. Als er iets gebeurt, zijn ze alle rechten uit de WSW kwijt en de wachtlijsten zijn geschrapt. In dat hiaat ligt wel een taak voor de overheid.

Positieve ervaringen

Het is een enorme uitdaging, maar de aanvankelijke zorgen over de flexibiliteit van de doelgroep is erg meegevallen. We doen het hier echt met z’n allen. Iedereen telt volledig mee en dat betekent ook dat de hele groep in drukke tijden de handen uit de mouwen moet steken. Dat blijkt geen enkel probleem. Ook de medewerkers met een beperking vinden het alleen maar mooi om er helemaal bij te horen en er samen voor te zorgen dat we ons werk goed doen. Dat is geweldig om te zien. Afgelopen zomer was er een SW-medewerker die zijn dankbaarheid uitsprak over de overname van de drukkerij door Zalsman. Hij bedankte dat hij zijn vak bij ons in de drukkerij kan blijven uitoefenen. Hij was anders op een heel andere afdeling terecht gekomen zoals bijvoorbeeld de groenvoorzieining. Zo’n dankbetuiging geeft veel voldoening. Daar doe je het voor.

Welke tips heeft u voor andere werkgevers?

Je moet het doen vanuit je hart. Blij worden omdat deze medewerkers zich goed voelen, erbij horen en leuk werk hebben. De uitdaging moet wel passen bij jou en je bedrijf, anders wordt je gierend gek. Maar als het past, geeft het je als persoon en als bedrijf veel voldoening.

Deel dit bericht