Zomerbijeenkomst Inclusief werkgeverschap 99vanZuid-Kennemerland & IJmond


Bij de zomerbijeenkomst van de 99vanZuid-Kennemerland en IJmond stonden het delen van kennis en enthousiasme voorop. Dat begon al met het warme welkom door Hans Dalderop (directielid) en Tirza de Boorder (medewerker) van gastheer TEVA.

Bert van Boggelen schetste de landelijke ontwikkelingen rond de Participatiewet en de banenafspraak. Maar wat kan de regio doen? Daar ging Danielle Oene, manager van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond op in. Het WSP maakt de regelgeving inzichtelijk, ontzorgt bij plaatsingen en brengt matches tot stand.

Om erachter te komen hoe werkgevers nog meer ontzorgd kunnen worden, zijn ondernemers en het WSP om de tafel gegaan. Er is gekozen voor één team, dat klaar staat voor werkgevers. Het hele WSP-team is bij de zomerbijeenkomst aanwezig en presenteert de website www.wspteam.nl met het bijbehorende telefoonnummer: 088-5019191.

Ook de Haarlemse Wethouder Joyce Langenacker neemt de aanwezigen mee in de regionale dynamiek. Sinds de banenafspraak is er veel meer aandacht voor bij werkgevers. Het plaatsen van mensen met mogelijkheden gaat goed, maar het aantal duurzame banen blijft achter. Bij reorganisaties komen deze werkplekken nog te vaak als eerste te vervallen. Samenwerken blijft nodig. Werkgevers in de 99vanZuid-Kennemerland zijn daarin een belangrijke schakel.

Donald Voskuil van Tata Steel onderschrijft dat een goede samenwerking met WSP cruciaal is. Tata heeft grote ambities en hiervoor, in verband met de grootte van het bedrijf, een aparte organisatie opgezet.

Meet & Greet

En de kandidaten zelf dan, wat willen zij en hoe kunnen zij stappen zetten op weg naar werk? Saskia Rosmalen van Onbeperkt aan de Slag geeft aan dat haar organisatie ook een schakel is naar een arbeidsplaats. De middag is in alle opzichten een open communicatie tussen alle deelnemers.

Voor de korte Meet&Greet zijn bijna 100 kandidaten gekomen! Een gigantisch aantal. De deelnemers waren zeer te spreken over de opzet en de kans met werkgevers in gesprek te gaan.

Na de pauze vraagt Brigitte Paulissen, de host van de zomerbijeenkomst, naar reacties. Naast kwalificaties als ‘inspirerend’ en ‘verhelderend’, bleek ook dat ondernemers baat zouden kunnen hebben bij tools om zulke gesprekken te kunnen voeren.

Tafelgesprekken

Daarna stonden de ‘tafelgesprekken’ op het programma. In totaal 14 tafels (waaronder één open tafel die spontaan werd ingevuld door Ruud Zander Schoonmaakbedrijf). Aan de verschillende tafels werden geïnspireerde gesprekken gevoerd en meerdere thema’s besproken, passend bij de ondernemers aan tafel. Na afloop werd in de centrale ruimte het net opgehaald en de belangrijkste conclusies per tafel besproken.

Brigitte Paulissen sloot de zomerbijeenkomst op haar eigen, unieke wijze af. Ze bedankte alle deelnemers en speciaal gastheer TEVA. Na de afsluiting werd er nog lang werd nagepraat en afspraken werden gemaakt.

Terugkoppeling tafelgesprekken:

 1. Hartekampgroep en Breedweer: hoe plaatsen we ook vanuit de eigeninstelling, gegeven de wet- en regelgeving, die dit vaak in de weg staat? Breedweer heeft een oplossing en samen pakken zij het op
 2. Het gesprek over de aanpak van TEVA, Bottum-up werken, ondersteund vanuit de top is interessant voor meer organisaties
 3. ABNAMRO en Rabo: Inspireren van zakelijke klanten hoeft niet uitsluitend door banken plaats te vinden. De financiële sector bundelt al op landelijk niveau de krachten, maar is ook op lokaal niveau samenwerking zinvol? Bijvoorbeeld om goede kandidaten, die bijvoorbeeld door reorganisatie boventallig worden, door te plaatsen?
 4. Provincie: HR en Inkoop zijn ieder vanuit een ander perspectief bezig met dit onderwerp. Het doel is echter hetzelfde: banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Intern met elkaar samenwerken is leuk en stimulerend! SROI eisen stellen in B2B relaties waar de overheid niet bij betrokken is, is zinvol en kan veel opleveren.
 5. Zandbergen/Baconspecialist : De directie heeft het als strategisch speerpunt opgenomen. Een CEO ontmoeting helpt om ook bij de top commitment te krijgen. Zandbergen heeft goed gekeken naar de match tussen baan en specifieke beperking/ achterliggend talent. Dit heeft hen meer houvast gegeven.
 6. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft met ondernemers gesproken over een op te starten onderzoek: gaat deze regio de verdieping maken naar duurzame banen en koploper worden in Nederland?
 7. Ikea: doordat er tijdens de Meet & Greet is gesproken met interessante kandidaten, is er een vraag ontstaan t.a.v. de huidige aanpak.
 8. Spaarnelanden besprak hun aanpak met een belangrijke rol voor het WSP. Zij werken ook met scholieren, die zij laten doorstromen. Dit voorziet in een duidelijke behoefte omdat scholieren uit het Pratijkonderwijs of VSO direct van school naar een baan moeten. Anders vallen ze in een gat met alle problemen ( en maatschappelijke kosten) van dien.
 9. WSPTeam: Zij beschikken over een methode om goede banen voor de doelgroep te creëren. Informatie daarover in de goodybag met andere zeer bruikbare informatie, die voor iedereen klaarstond. Ook waren er boekjes van de AWVN en een special van VNO_NCW West beschikbaar.
 10. Nova College: jongeren zonder diploma moeten snel doorstromen vanuit de Entree opleiding naar banen. Goed voor hen, maar ook voor de samenleving ( voorkomt problematiek en daarmee samenhangende maatschappelijke kosten) Nog werk aan de winkel maar de eerste bedrijven spreken de bereidheid uit stageplaatsen te realiseren.
 11. De Normaalste Zaak: Bert van Boggelen had een interessant gesprek met ENCI om plaatsing te gaan realiseren. Ook goed dat de aandacht naar de andere tafels ging!
 12. RBij: deden een appel op DOEN! Ernst de Haas gaat het helpen meer zichtbaarheid te geven door zijn netwerk in te zetten. Wie volgt?
 13. CVN: Harrie project is al een volgende stap in de maak. Verbreding en verdieping naar eigen personeel helpt sterk mee aan verduurzaming werk.