Zomerse lichtpuntjes


Beste Carola, Pieter, Chantal en Rens…. Zo begint de brief die werkzoekenden met een arbeidsbeperking stuurden aan de onderhandelaars van de vier partijen die een nieuw kabinet willen gaan vormen. Ondersteund door meerdere ‘doelgroeporganisaties’ en patiëntenverenigingen doen de indieners een oproep om de doelgroepbepaling voor de Quotumwet ook voor de Participatiewet te laten gelden.

Daar staan wij vanzelfsprekend volledig achter. Op dit moment valt slechts een deel van de werkzoekenden met een vastgestelde handicap onder de participatiedoelgroep. Een behoorlijke groep blijft in de kou staan. Dat is een zeer onwenselijke situatie en daarom hopen wij dat Carola, Pieter, Chantal en Rens dit signaal oppikken.

En nu ze toch aan het onderhandelen zijn: wat ons betreft zou de overdraagbaarheid van het quotum ook wel aan bod mogen komen aan de onderhandelingstafel. Het zou kennisintensieve organisaties (en overheidsinstellingen) de kans geven hun inkoopbeleid in te zetten ten dienste van een echt inclusieve arbeidsmarkt.

Deze twee maatregelen zouden een boost geven aan kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Maar wet- en regelgeving alleen is niet genoeg. Twee recente bijeenkomsten maakten me weer eens duidelijk dat menselijk contact en onderling begrip onmisbare grootheden zijn in een polderland als het onze.

Samenwerkingsafspraken grote bedrijven-arbeidsmarktregio’s

Al eerder schreef ik op deze plaats over de dialoog die op dit moment gevoerd wordt tussen grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s. Doel van deze dialoog is het creëren van een set werkafspraken om de werkwijze van alle verschillende gemeenten te synchroniseren. Op 4 juli vond een eerste bijeenkomst plaats met 18 grote(re) werkgevers en 10 gemeenten / arbeidsmarktregio’s.

Al pratende werd vrij snel duidelijk dat de inhoudelijke punten, met een beetje goede wil van beide kanten, best op te lossen zijn. Maar daarvoor is het wel ontzettend belangrijk dat werkgevers en instanties een gelijkwaardige relatie opbouwen die gebaseerd is op begrip en respect voor elkaars intenties, noden en wensen. Die basis is nodig om met elkaar zaken te doen en nog veel meer werkzoekenden met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom blijven we met elkaar in gesprek. In augustus wordt de dialoog voortgezet om tot concrete invulling van de werkafspraken te komen. Ons doel is om dit najaar alle (nou ja, zoveel mogelijk) werkgevers en arbeidsmarktregio’s te laten intekenen op deze afspraken.

Met andere ogen naar ‘het doelgroepregister’ kijken

Iets anders is de vindbaarheid / beschikbaarheid van kandidaten. Een (te) veelgehoorde klacht van werkgevers. Afgelopen maand werd hierover door de 99vanZwolle een kenniscafé georganiseerd. Naast werkgevers waren ook de gemeente en UWV aanwezig. Onderwerp van gesprek was onder andere de beschikbaarheid van kandidaten uit het doelgroepenregister. Hoeveel mensen zitten er nu eigenlijk in dat register? Uit de antwoorden van gemeente en UWV bleek dat het probleem niet is dat er te weinig mensen in het register zitten, maar dat een groot deel ervan als niet bemiddelbaar geldt. Maar is dat ook echt zo?

Om er eens met andere, dus met werkgeversogen naar te kijken, stelden de aanwezige werkgevers voor, om samen met de gemeente en UWV een cv-speeddate te organiseren. Gewoon om eens te kijken of werkgevers op basis van cv’s andere en misschien meer mogelijkheden zien, of niet natuurlijk. Het is misschien een kleine stap op weg naar de 100.000 banen in 2026, maar wel een belangrijke. Ik vind het in elk geval een mooie, praktische manier om het onderlinge begrip tussen werkgevers en overheidsinstellingen te vergroten.

Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer. Laten we daarna samen met een nieuw kabinet verder bouwen aan onze inclusieve arbeidsmarkt.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933