Zorg en Welzijn: 40 opleidingsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt


De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn kampt met tekorten. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende en tegelijkertijd wordt het werk complexer. Zorg Werkt is een regionaal actieplan om tekorten in de zorg in Kennemerland (Amstelland en Meerlanden) weg te werken.

Zorg&Welzijn-organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV en vakorganisaties hebben nu de handen ineengeslagen om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn. Op 15 november tekenden zij een intentieverklaring. VBZ/KAM vervult de projectmanagementrol.

Het actieplan bestaat uit vijf actielijnen:

  • Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit
  • Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren en andere potentiële medewerkers
  • Verhogen opleidingsrendement
  • Vergroten opleidingsmogelijkheden
  • Aantrekkelijke werkomgeving bieden en anders werken stimuleren.

Een van de activiteiten is om 40 opleidingsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WW, bijstand, beperking). De ’99van’ is gevraagd hierin mee te denken.