Zorgwacht: “Onze mensen bieden zowel huishoudelijke hulp als persoonlijke zorg”


Zorgwacht

Sinds 2007 biedt Zorgwacht vrouwen en mannen met een bijstandsuitkering de kans werkervaring op te doen en een zorgdiploma MBO-niveau 2 te behalen. De gemeente Utrecht dreigt nu de subsidie te staken. “Ons voortbestaan staat op het spel,” zegt directeur Wilhelmien Looymans.

Looymans is van origine verpleegkundige en deed ook veel ervaring op als interimmanager in de zorg. Gelijktijdig met de invoering van de WMO in 2007 startte Looymans met Zorgwacht. “Ik merkte dat we mensen tekort kwamen voor de chronische ouderenzorg, dus het wassen, aankleden en steunkousen aan- en uittrekken. Voor dit werk is MBO-niveau 2 absoluut voldoende, daarom zijn we begonnen kandidaten tot dit niveau op te leiden.”

Dat hebben in de afgelopen zeven jaar 165 leerlingen gedaan en 50% van de gediplomeerden heeft een baan gevonden in de zorg. “Dat zijn echt cijfers om trots op te zijn. Per jaar krijgen 40 mensen bij Zorgwacht een kans. Ze krijgen een contract voor 32 uur en gaan één dag in de week naar school. Dat is een zwaar eenjarig programma, maar wel succesvol, want 70% van de deelnemers behaalt het MBO-diploma niveau 2.”

Geen nieuwe opdracht
Maar dit zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. De gemeente Utrecht heeft Zorgwacht geen nieuwe opdracht gegund voor de BBL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn. “De gemeente stelt dat er de komende tijd, door de decentralisatie en veranderingen in de zorg, al veel mensen met een zorgbaan hun werk kwijt zullen raken.”

Volgens Looymans worden hier echter dingen door elkaar gehaald. “Je hoort vaak dat er bij de thuiszorg mensen zullen worden ontslagen, maar het gaat om de thuishulp. Dat zijn de mensen zonder diploma en daarmee een heel andere categorie dan onze doelgroep.”

Zorgwacht juist de oplossing
De mensen van Zorgwacht behalen een diploma op MBO-niveau 2 en bieden zowel huishoudelijke hulp als persoonlijke ondersteuning. “Die combinatie is cruciaal. In de aanbestedingen voor de huishoudelijke hulp staat namelijk dat de medewerkers een diploma op niveau 2 moeten hebben om hulp te kunnen geven aan cliënten die dementerend zijn of een psychisch ziektebeeld hebben. Ook de hervorming langdurige zorg vraagt om professionals in de wijk die zorgen voor de kwetsbare ouderen. We moeten dus niet minder, maar juist meer mensen gaan opleiden tot MBO-niveau 2.”

Daarnaast krijgen de cursisten van Zorgwacht ook les in Nederlandse taal en rekenen, competenties die vanaf volgend jaar verplicht zijn voor studenten die hun vakdiploma willen behalen. “Helaas ziet de gemeente ons nog niet als goed voorbeeld om de Participatiewet in combinatie met de Wmo uit te voeren. Er is echter nog geen definitief besluit genomen. We gaan een businesscase voorleggen aan de gemeente en dan zal er een besluit genomen worden of we volgend jaar weer 40 kandidaten mogen gaan opleiden”.

Deel dit bericht