Rensson Opleidingen en trainingen: Liever medewerker met 50% inzetbaarheid en 100% motivatie dan andersom


René van Liesdonk en zijn vrouw Sonja zijn de drijvende krachten achter Rensson Opleidingen en trainingen. Drie van de vier stafmedewerkers en een groot deel van de docenten hebben een arbeidsbeperking. “Pas nu we meer dan 25.000 mensen hebben geschoold en onze naam hebben opgebouwd, geven we daar ruchtbaarheid aan.”

Rensson ontstond ruim 15 jaar geleden. Van Liesdonk kwam thuis te zitten nadat hij met een chronische ziekte was gediagnosticeerd en geen werkgever bereid was om hem een kans te geven. Dat stuitte hem zo tegen de borst, hij wilde namelijk alles behalve thuis op de bank blijven zitten, dat hij vanuit zijn eigen werkkamer een opleidingsinstituut opzette. “Ik kwam uit het onderwijs en haal energie uit het ontwikkelen van anderen. Het was voor mij dus een logische keuze om in deze sector te blijven.”

Het opleidingsinstituut van Van Liesdonk richtte zich in eerste instantie op particulieren, maar werkt nu voornamelijk voor bedrijven en biedt een “buffettafel aan ontwikkelingsmogelijkheden”, zoals Van Liesdonk zelf zegt, om werkenden optimaal te laten functioneren. “We kunnen een breed palet aan opleidingen en aanbieden omdat we samenwerken met circa 25 freelance docenten en daarnaast vaste partnerships hebben met erkende mbo-/hbo-scholen.”

Toen Rensson al redelijk snel na de start ging groeien en het tijd werd om het team uit te breiden, besloot Van Liesdonk, zijn eigen situatie indachtig, om met Rensson zoveel mogelijk kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dat kan om een afstand van 1 cm of 3 meter gaan, het gaat mij om de mogelijkheden van mensen. Dat heeft er nu ook toe geleid dat we PSO3-gecertificeerd zijn.”

Open en eerlijk

Dat betekent dat drie van de vier stafmedewerkers van Rensson een arbeidsbeperking hebben en dat Van Liesdonk waar mogelijk probeert om ook de docenten uit de doelgroep te rekruteren. “Als wij een opdracht in een bepaalde regio uitvoeren, ga ik gewoon zelf op zoek naar mensen die binnen ons profiel passen. Tot nu toe is dat bijna altijd gelukt, want gelukkig zijn er steeds meer mensen die open en eerlijk met hun beperking naar buiten komen en daar soms zelfs op hun LinkedIn-profiel melding van maken.”

Van Liesdonk zelf koos er jarenlang voor om niet naar buiten te treden met zijn inclusieve manier van werken. Pas een half jaar geleden, na meer dan 15 jaar en 25.000 cursisten, begon hij Rensson ook in het openbaar als inclusief bedrijf te positioneren. “Ik was bang niet serieus genomen te worden. Maar de aandacht voor het thema groeit en dan is het alleen maar goed dat wij kunnen laten zien dat het prima mogelijk is om ook met medewerkers uit de doelgroep een goed draaiend bedrijf op te zetten.”

Trainingen

Rensson biedt niet alleen inhoudelijke opleidingen aan medewerkers van bedrijven, maar begeleidt ook ondernemingen bij het verbeteren van de onderlinge verhouden of het verhogen van de arbeidsproductiviteit. “Uitval, zeker door mensen met een arbeidsbeperking, ontstaat vaak vanuit een gebrek aan begrip en goede wederzijdse afstemming. Dat is over het algemeen op te lossen met een goed gesprek, wij kunnen bedrijven daarin begeleiden.”

Van Liesdonk is er absoluut zeker van dat medewerkers met een arbeidsbeperking het Nederlandse bedrijfsleven veel te bieden hebben. “Wat heb je liever, twee medewerkers die 50% inzetbaar en 100% gemotiveerd zijn of een medewerker die 100% inzetbaar is, maar 50% gemotiveerd? Veel mensen met een beperking willen dolgraag aan de slag om te laten zien wat ze kunnen en die hebben niet veel meer nodig dan een klein steuntje in de rug. Er ligt veel intrinsieke arbeidsmotivatie te wachten op kansen. Wij willen deze kansen omzetten in echte mogelijkheden, daar gaan wij voor en daar staan wij voor!”

Lees de partnerpagina van Rensson Opleidingen & trainingen.

Deel dit bericht