DNZ reageert op voorstel SZW voor uitvoeringspraktijk loonkostensubsidie


Samen met AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland hebben we gereageerd op de internetconsultatie rond loonkostensubsidie (LKS). De nieuwe regels streven meer uniformering na in onder andere de bepaling van de loonwaarde en de betaalmomenten van deze subsidie.

We zijn tevreden dat de nieuwe regels voorzien in een uniforme methode voor loonwaardebepaling. Werkgevers hebben namelijk veel hinder van de momenteel zes(!) verschillende methodes voor loonwaardebepaling. Ook betekenen de verschillende momenten waarop gemeenten de bedragen uitkeren, extra administratieve lasten. Uniformering van de uitvoeringspraktijk rond LKS voorkomt veel papierwerk. Dat zal ertoe leiden dat werkgevers minder vaak afhaken om bureaucratische en uitvoeringsredenen.

Veel werkgevers zetten in om de doelstellingen van de banenafspraak te realiseren. Ook met werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Werkgevers moeten wel toegang hebben tot de instrumenten en regelingen van de Participatiewet die bedrijfseconomisch zorgen voor een gelijk speelveld met andere medewerkers. De belangrijkste instrumenten en regelingen daarbij zijn LKS, jobcoaching, no-riskpolis en proefplaatsing.

De uitvoering hiervan ligt bij gemeenten, die elk eigen (uitvoerings)regels hanteren. Ook hier vinden we het positief dat het ministerie van SZW wil toewerken naar (meer) uniformiteit.

Hier vindt u onze complete reactie

Deel dit bericht