Plan voor loondispensatie van tafel

Het kabinet heeft vandaag besloten dat de regeling loondispensatie toch niet wordt ingevoerd. Het plan, opgenomen in het regeerakkoord, zou het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een beperking in dienst te nemen. In april organiseerde… - lees meer -

Wetsvoorstel: uitbreiding doelgroep banenafspraak

Het wetvoorstel om de quotumheffing te deactiveren is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bevat meer voorstellen voor aanpassingen, waar wij voor gelobbyd hebben; onder andere het gelijkstellen van de doelgroepen banenafspraak en quotumheffing. De wijzigingen moeten… - lees meer -

UWV publiceert kwartaalcijfers banenafspraak

UWV monitort periodiek of werkgevers voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 25 juli publiceerde UWV de kwartaalrapportages van de banenafspraak tot eind maart 2018. Tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018… - lees meer -

Staatssecretaris Van Ark reikt Gouden Prokkels uit

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. In drie… - lees meer -

Meer nieuws in het nieuwsarchief