Voorkom ziekteverzuim door psychische klachten

Veel psychisch kwetsbare werknemers hebben het nu extra zwaar. Maar ook werknemers die niet eerder psychische problemen ervoeren, ontwikkelen misschien juist in deze crisistijd klachten. Daarom lanceren wij samen met AWVN vandaag een handreiking met veel tips,… - lees meer -

Onze inbreng in internetconsultatie Quotumwet

Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet noodzakelijk. De Normaalste Zaak levert via de internetconsultatie commentaar op het wetsvoorstel. Ook De Normaalste Zaak gebruikt de internetconsultatie, om de wetgever verbetervoorstellen… - lees meer -

Alles over inclusief werkgeven ten tijde van corona

Uitgelicht

De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland het coronavirus onder controle krijgt, hebben veel impact op de arbeidsmarkt. De Normaalste Zaak is druk bezig om informatie te verzamelen die specifiek voor de inclusieve werkgever van belang… - lees meer -

Geef je mening over vereenvoudiging Quotumwet

Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet noodzakelijk. De concepttekst is nu openbaar en je kunt die voorzien van commentaar. Op dit moment ligt er een concept voor een nieuwe… - lees meer -

Meer nieuws in het nieuwsarchief