Locus en De Normaalste Zaak gaan samen

De Normaalste Zaak en Locus zijn blij om aan te kondigen dat wij vanaf 1 januari 2020 onze krachten bundelen bij het ondersteunen van werkgevers op het gebied van inclusie. Concreet betekent dit dat eind 2019 het… - lees meer -

Bert van Boggelen verlaat De Normaalste Zaak

Vandaag op 22 oktober 2019 kondigde Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, zijn vertrek aan. Lees hieronder zijn boodschap aan alle (inclusieve) relaties en natuurlijk aan onze partners die tezamen het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste… - lees meer -

Pilot loonkostensubsidie smaakt naar meer

Een paar maanden geleden meldden we dat we samen met Divosa en VNG pilots voor een eenvoudiger werkproces rondom loonkostensubsidie (LKS) aan het opstarten waren. Het doel: in minstens zeven gemeenten de uitvoeringspraktijk van LKS verbeteren, zodat… - lees meer -

PERSBERICHT – reactie op SCP-rapport

De Normaalste Zaak roept kabinet op om te investeren in inclusie! Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde vandaag het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’. Uit de publicatie blijkt dat twee derde van de werkgevers zich… - lees meer -

DNZ On Tour van start in Kampen

De eerste sessie van DNZ On Tour zit erop! We kijken terug op een energieke middag die geheel in het teken stond van samenwerking rondom een inclusieve arbeidsmarkt. Werkgevers en publieke inclusiepartners (gemeenten, UWV, WSP’s) van regio… - lees meer -

Nu online: handreiking Partnership en inkoopkracht

Het afgelopen jaar zijn er 15 proeftuinen gestart waarbinnen overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers onderzochten of zij gezamenlijk meer banen kunnen realiseren. Een team vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en De Normaalste Zaak begeleidde… - lees meer -

Nu online: inclusiepamflet Drechtsteden

Na regio Midden en regio Twente heeft ook Drechtsteden een inclusiepamflet opgesteld. Het bijzondere aan dit pamflet is dat het zich specifiek richt op aandacht voor kwetsbare jongeren. Inclusieve werkgevers en publieke dienstverleners werkten daarom samen met… - lees meer -

Meer nieuws in het nieuwsarchief